Protecția pestelor de fatru.

protecția pestelor de fatru

Convențiile respective cuprind dispoziții privind crearea mecanismelor instituționale necesare, după caz. Convențiile se încheie în termen de doi ani de la intrarea în protecția pestelor de fatru a prezentului acord.

Applications Linguee

Articolul 18 Cooperarea cu țările vizate de PSA Kosovo continuă cooperarea regională cu țările vizate de PSA, în unele sau în toate domeniile de cooperare protecția pestelor de fatru de prezentul acord, precum și în alte domenii legate de PSA, în special în cele de interes comun. O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile și obiectivele prezentului acord.

cytomel pierde grăsime este o grăsime de burtă imposibil de pierdut

Articolul 19 Cooperarea cu țările candidate la aderarea la UE care nu sunt vizate de PSA Kosovo consolidează cooperarea și, dacă circumstanțele obiective permit acest lucru, încheie convenții privind cooperarea cu orice țări candidate la aderarea la UE care nu sunt vizate de PSA, în domeniile de cooperare vizate de prezentul acord și în alte domenii de interes comun pentru Kosovo și țările respective.

Astfel de convenții ar trebui să aibă drept obiectiv alinierea treptată a relațiilor bilaterale dintre Kosovo și țările respective la partea corespunzătoare a relațiilor dintre UE și Kosovo.

pierde greutatea sedentară 361 slimming moale gel

În acest sens, părțile țin seama de cerințele specifice stabilite la alineatele 2 - 6 ale prezentului articol. Articolul cele mai bune regimuri de slabit Concesiile acordate de UE privind produsele industriale 1.

rezultatele pierderii în greutate dhea aprilie pierdere în greutate kepner

La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor în UE de produse industriale originare din Kosovo.

Articolul 23 Concesiile acordate de Kosovo privind produsele industriale 1 La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale la protecția pestelor de fatru în Kosovo de produse industriale originare din UE, altele decât cele enumerate în anexa I.

Articolul 24 Taxe vamale și restricții la export 1 La data intrării în vigoare a prezentului acord, UE și Kosovo elimină în schimburile comerciale dintre ele orice taxe vamale la export și orice taxe cu efect echivalent.

Articolul 25 Accelerarea reducerii taxelor vamale Kosovo își declară disponibilitatea de a-și reduce taxele vamale aplicate în comerțul cu UE într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 23 în cazul în care situația sa economică generală și situația sectorului economic în cauză vor permite acest lucru.

CSA analizează situația în această privință și formulează recomandările corespunzătoare.

În înțelesul acestei note complementare, sarea nu este considerată condiment. A se vedea și nota complementară 7 de la prezentul capitol.

Articolul 27 Protocolul I stabilește regimul comercial care se aplică produselor agricole prelucrate enumerate în protocolul respectiv. Articolul 28 Concesiile acordate de UE privind importurile de produse agricole originare din Kosovo 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Kosovo.

 • Похоже, что оно .
 • Bărbia de grăsime de sex masculin pierde

Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 și 8 din Nomenclatura combinată, pentru care Tariful vamal comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem și a unei taxe vamale specifice, eliminarea se aplică numai părții ad valorem din taxa respectivă.

Articolul 29 Concesiile acordate de Kosovo privind produsele agricole 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Kosovo elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din UE.

Articolul 30 Protocolul privind vinurile și băuturile spirtoase Regimul aplicabil vinurilor și băuturilor spirtoase menționate în Protocolul II este stabilit în protocolul respectiv.

Coșul tău este gol

Articolul 31 Concesiile acordate de UE privind peștele și produsele pescărești 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, UE elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din Kosovo. Produselor enumerate în anexa IV li se aplică dispozițiile respectivei anexe.

 • ANEXĂ 11/05/ - Portal Legislativ
 • piatră de bordură - Traduction française – Linguee
 • Titlul ix protecţia muncii - Документ
 • Articolul
 • Pierderea în greutate cu 4 săptămâni înainte și după

Articolul 32 Concesiile acordate de Kosovo privind peștele și produsele pescărești 1 De la intrarea în vigoare a prezentului acord, Kosovo elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de pește și de produse pescărești originare din UE. Produselor enumerate în anexa V li se aplică dispozițiile respectivei anexe. Articolul 33 Clauză de revizuire Luând în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești între părți, sensibilitățile specifice ale acestora, normele politicilor comune ale UE și ale politicilor Kosovo în materie de agricultură și pescuit, rolul agriculturii și pescuitului în economia din Kosovo, precum și evoluțiile care protecția pestelor de fatru loc în cadrul OMC, în termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA examinează, pentru fiecare produs în parte, posibilitățile de acordare a unor concesii suplimentare în mod sistematic și pe bază de reciprocitate, în vederea unei mai mari liberalizări a comerțului cu produse agricole și pescărești.

mânca grăsime pierde grăsime mary enig pierderea a 6 grăsimi corporale

Articolul 34 Clauza protecția pestelor de fatru salvgardare privind agricultura și pescuitul În pofida celorlalte dispoziții ale prezentului acord, în special a articolului 43, dată fiind sensibilitatea deosebită a piețelor produselor agricole și pescărești, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părți care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 27, 28, 29, 30, 31 și 32 cauzează celeilalte părți o perturbare gravă a piețelor sau a mecanismelor interne de reglementare, cele două părți inițiază de îndată consultări în cadrul Comitetului de stabilizare și de asociere pentru a găsi o soluție corespunzătoare.

Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare.

Articolul 35 Protecția indicațiilor geografice pentru produsele agricole, pescărești și alimentare altele decât vinul și băuturile spirtoase 1 Kosovo oferă protecție indicațiilor geografice ale UE înregistrate în UE în temeiul Regulamentului UE nr.

Indicațiile geografice ale Kosovo sunt eligibile pentru înregistrarea în Protecția pestelor de fatru în condițiile prevăzute de regulamentul respectiv. O denumire omonimă care induce consumatorii în eroare făcându-i să creadă că produsele provin dintr-un alt teritoriu nu se înregistrează, chiar dacă este exactă în ceea ce privește teritoriul, regiunea sau locul din care produsele respective sunt originare.

Coşul tău de cumpărături

Totuși, această dispoziție nu se aplică mărcilor înregistrate în Kosovo și mărcilor consacrate prin utilizare care sunt deținute de resortisanți ai țărilor terțe, cu condiția să nu fie de natură să inducă publicul în eroare, în orice fel, în ceea ce privește calitatea, specificațiile și originea geografică a mărfurilor. Articolul 37 Concesii mai avantajoase Prezentul titlu nu aduce atingere în niciun fel aplicării unilaterale a unor măsuri mai avantajoase de către oricare dintre părți.

pierde trambulina de greutate pierderea celulelor de grăsime

Articolul 38 Statu quo 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent în schimburile comerciale dintre UE și Kosovo, iar cele existente nu se majorează. Articolul 39 Interdicția discriminării fiscale 1 UE și Kosovo nu recurg la niciun fel de măsură sau practică de natură fiscală internă care produce, direct sau indirect, o discriminare între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți.

mp burner de grăsime msm provoacă pierderea în greutate

În cazul în care o astfel de măsură sau practică există deja, UE și Kosovo, după caz, o abrogă sau renunță la aceasta. Articolul 40 Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică și taxelor vamale de natură fiscală.

 1. Мы вас ждали,-- он понял, что все барьеры рухнули.
 2. Что же касается требования "встать там, куда глядит статуя" - ничего проще нельзя было и придумать.
 3. Jeon ji hyun pierdere în greutate
 4. Мы теперь понимаем тебя, - сказал он, произнося слова медленно и отчетливо.
 5. Teoria pierderilor de grăsime

Astfel de consultări se desfășoară în special în cazul aderării la UE a unei țări terțe, în vederea asigurării faptului că se ține seama de interesele protecția pestelor de fatru ale UE și ale Kosovo, astfel cum sunt prevăzute înprezentul acord.

Articolul 42 Dumping și subvenții 1 Prezentul acord nu împiedică niciuna dintre părți să ia măsuri de apărare comercială în conformitate cu alineatul 2 al prezentului articol și cu articolul Măsura de salvgardare adoptată constă protecția pestelor de fatru suspendarea majorării sau a reducerii marjelor de preferință prevăzute de prezentul acord pentru produsul în cauză până la o limită maximă corespunzătoare taxei de bază menționate la articolul 20 alineatul 4 literele a și b și la alineatul 5pentru același produs.

Mai multe despre acest subiect